Καταστατικό Σωματείου

Επισυνάπτεται το Καταστατικό του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων:

Καταστατικό Σ.Ε.Ρ.

Κώδικας Δεοντολογίας