Από το 1992 υποστηρίζουμε και αναβαθμίζουμε την Ρεφλεξολογία στην Ελλάδα

2 λόγια για το Σωματείο μας

Το Σωματείο Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων, Σ.Ε.Ρ., ειδικών επί των αντανακλαστικών άνω και κάτω άκρων, είναι πρωτοπόρο στην οργάνωση Ολιστικών επαγγελματιών στην Ελλάδα. Από το 1992 διατηρεί την ποιότητα της Ρεφλεξολογίας σε άριστα επίπεδα με αποτέλεσμα, σήμερα, το κοινό να γνωρίζει και να εμπιστεύεται την Ρεφλεξολογία περισσότερο από κάθε άλλη συμπληρωματική μέθοδο.

Ο ρόλος του Σ.Ε.Ρ. έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη που δίνει στους ρεφλεξολόγους που είναι μέλη του, δόκιμα και τακτικά.

Το Σ.Ε.Ρ. συμμετέχει ιδρυτικά και ενεργά στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σωματείων Ρεφλεξολόγων RiEN και τα μέλη του Σ.Ε.Ρ. είναι ταυτόχρονα μέλη του RiEN.
Το Σ.Ε.Ρ. είναι και μέλος του Διεθνούς Σωματείου Ρεφλεξολόγων ICR.

Οι Αρχές μας

Τα μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους για το κοινό καλό, αλλά και με άλλα σωματεία της Ελλάδος και του Εξωτερικού.
Ο επαγγελματισμός μας ορίζεται από τον αναβαθμιζόμενο κώδικα δεοντολογίας μας, ορίζεται και από τον ανθρωπισμό του Ολιστικού Ρεφλεξολόγου.

Δράσεις Ρεφλεξολογίας

Προσφέρουμε Ρεφλεξολογία Εθελοντικά συνεργαζόμενοι με τα Ιατρεία πόνου Κρατικών Νοσοκομείων και με άλλους φορείς.
Υποστηρίζουμε τα μέλη μας προσφέροντας συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες επαγγελματικής προβολής, ανταλλαγή συνεδριών, διεθνή ενημέρωση κ.α.

Δράσεις και Προτερήματα που Απολαμβάνουν τα Μέλη μας

Όλα τα μέλη του Σωματείου Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων απολαμβάνουν τις δράσεις μας,

αλλά έμφαση πάντα δίνεται στα Τακτικά Μέλη και στα Δόκιμα Μέλη.

Είσαι Ρεφλεξολόγος; Γίνε μέλος του Σ.Ε.Ρ.!