Διαδικασία Σύστασης Ατομικής Επιχείρησης Ρεφλεξολόγου

Το Σωματείο Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων σας ενημερώνει για τις διαδικασίες που ζητά το κράτος από τους ρεφλεξολόγους για να κάνουν έναρξη επαγγέλματος. Το παρακάτω είναι ενημέρωση του Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από τον λογιστή του Σωματείου. Συνοπτικά οι κινήσεις που απαιτούνται: 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ για προεγγραφή και προέγκριση επωνυμίας 2. Ε.Φ.Κ.Α. για…