Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων

Σχολές Αναγνωρισμένης Ποιότητας

Το Σωματείο Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων διατηρεί από το 1992 τις απαιτητικότερες αρχές εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από το 1994 ανέβασε το επίπεδο εκπαίδευσης σε ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Σήμερα συνεχίζει να είναι στην κορυφή μαζί με την Δανία, την Ολλανδία και τμήμα της Ελβετίας. Η απαιτητικότητα του ΣΕΡ στην άριστη εκπαίδευση ορίζεται στην αναβαθμιζόμενη Εγκύκλιο…