Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων

Σχολές Αναγνωρισμένης Ποιότητας

Το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων διατηρεί από το 1992 τις απαιτητικότερες αρχές εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από το 1994 ανέβασε το επίπεδο εκπαίδευσης στο υψηλότερο της Ευρώπης. Σήμερα συνεχίζει να είναι στην κορυφή μαζί με την Δανία και τμήμα της Ελβετίας. Η απαιτητικότητα του ΣΕΡ στην άριστη εκπαίδευση ορίζεται στην αναβαθμιζόμενη Εγκύκλιο Εκπαίδευσης και στην άριστη σχέση…