Εγκύκλιος Εκπαίδευσης

Το Σωματείο Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων, για να καλύψει τη κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών έχει θέσει αρχές, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για τη προστασία της Ρεφλεξολογίας, των Ρεφλεξολόγων αλλά και των πολιτών που επιθυμούν να δεχθούν τις υπηρεσίες του ρεφλεξολόγου. Οι κανονισμοί εκπαίδευσης του ΣΕΡ είναι κωδικοποιημένοι μέσα στον Εσωτερικό κανονισμό του σωματείου μας. Οι κανονισμοί…

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας – ΓΚΠΔ

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας – ΓΚΠΔ ♦ Terms of Use- GDPR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να…

Κώδικας Δεοντολογίας Σωματείου Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων

Το Σωματείο μας και τα μέλη του λειτουργούν με ακρίβεια βασισμένοι στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΕΡ όπως καταγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και ψήφιση του νέου κώδικα μας. Δ’ κεφάλαιο Εσωτερικού Κανονισμού – Αρχές και δεοντολογία  (Κεφάλαιο Α-Β ερμηνεία καταστατικού, Κεφάλαιο Γ Εγκύκλιος Εκπαίδευσης) Η πρώτη επιτροπή Αρχών που θα συγκληθεί…

Καταστατικό Σωματείου Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων

Το Σωματείο μας λειτουργεί με ακρίβεια, βασισμένο στο καταστατικό και τον ερμηνευτικό Εσωτερικό Κανονισμό μας.   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕΡ  (Σωματείο Επαγγελματιών Ρεφλεξολόγων Ειδικών επί των Αντανακλαστικών των Άνω και Κάτω Άκρων) Α’ κεφάλαιο Εσωτερικού Κανονισμού  Α’ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Στόχος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΕΡ (ή ΕΚ), είναι η περαιτέρω ανάλυση, επεξεργασία και…

Reflexology in Europe Network και Intenational Counsil of Refflexologists – RiEN & ICR

Σχετικά με το RiEN Το RiEN (Reflexology in Europe Network) είναι ένα δίκτυο, προσπαθούμε να φέρνουμε σε επαφή οργανώσεις και να ανταλλάσουμε γνώσεις πάνω στη ρεφλεξολογία, την εκπαίδευση, την (πολιτική) κατάσταση των ρεφλεξολόγων στις διάφορες χώρες. Τα σωματεία ρεφλεξολογίας (πλήρη μέλη) από τις Ευρωπαϊκές χώρες, συνιστούν το μέγεθος και την δυναμική του δικτύου μας. Έχουμε…

Δράσεις μελών Σ.Ε.Ρ.

Όποιο μέλος μας επιθυμεί να παρουσιάσει την δράση του στο κοινό ,μέσα απο το site μας, μπορεί να μας ενημερώσει στο info@reflexology.gr Any member who wants to present his / her activities through our site, can inform us at: info@reflexology.gr Τα κείμενα και οι αναδημοσιεύσεις στο http://www.reflexology.gr έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν…

NEWSLETTER

ΥΠΗΡΕΣΙΑ NEWSLETTER Κάθε μήνα σας αποστέλλουμε ενημερώσεις-προσκλήσεις  για σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουμε και για τις ανάγκες μας.Υπεύθυνοι: Δ.Σ.  Email: info@reflexology.gr

ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ Σ.Ε.Ρ. ΣΤΟ FACEBOOK

ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ Σ.Ε.Ρ. ΣΤΟ FACEBOOK Η κλειστή ομάδα στο Facebook:  https://www.facebook.com/groups/ser1992/ είναι για τα τακτικά και δόκιμα μέλη μας . Με τη συμμετοχή σας σε αυτή ,έχετε την ευκαιρία να γνωριστείτε καλύτερα με συναδέλφους και να ανταλλάξετε απόψεις .  Υπεύθυνος: Γραμματεία Σ.Ε.Ρ. σε συνεργασία με το Δ.Σ.  Email:members@reflexology.gr

Δια Βίου Εκπαίδευση – Δ.Β.Ε.

Το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων (Σ.Ε.Ρ.) στo πλαίσιo της επιμόρφωσης των μελών του, της πρακτικής εξάσκησης της Ρεφλεξολογίας καθώς και της συνεργασίας του με άλλους επιστημονικούς κλάδους και σωματεία ξεκινησε το 2018 , το πρόγραμμα «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» για τα δόκιμα και τακτικά μέλη του.Η θεματολογία των εκπαιδεύσεων θα αφορά Ιατρικά θέματα με ομιλητές γιατρούς διαφορετικών…

Πρόγραμμα Εθελοντικής Προσφοράς Ρεφλεξολογίας (Π.Ε.Π.Ρ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ(Π.Ε.Π.Ρ.)   Τα τακτικά μας μέλη, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Προσφοράς Ρεφλεξολογίας , σε ιατρεία πόνου και νοσοκομεία σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς όπως επίσης και στις δράσεις μας. Τα δόκιμα μέλη μας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Π.Ε.Π.Ρ. για εκπαιδευτικούς λόγους και στις δράσεις μας. Επικοινωνήστε για ενημέρωση για τις…